Eksportowanie wiadomości

W tym oknie, wywoływanym poleceniem "Archiwum" z menu "Foldery→Eksportuj", ustala się parametry eksportu wiadomości do archiwum tekstowego, które może być np. wydrukowane, czy też opublikowane w internecie (np. tak, jak to zrealizowano w wyszukiwarce Google). W górnym polu edycyjnym należy podać nazwę pliku, do którego wiadomości mają być wyeksportowane. Pole "Zakres eksportu" określa, które wiadomości będą wyeksportowane:

Pole "Styl nagłówka" określa, jak będzie wyglądać nagłówek każdego listu:

Pole "Separator" określa rodzaj rozdzielacza wiadomości (który może się przydać, jeżeli archiwum miałoby być ponownie zaimportowane do programu):

Kolejne pole "Usuń puste linie z końca" określa, czy program ma sprawdzać, czy na końcu eksportowanej wiadomości znajdują się puste linie. Jeśli opcja jest włączona, program po znalezieniu takowych usuwa je.

Pole "Zachowaj porządek wiadomości" określa, czy wiadomości mają być zapisane w takim porządku, w jakim się znajdują na widocznej liście wiadomości. Wyłączenie tego pola spowoduje, że wiadomości będą eksportowane nawet pięciokrotnie szybciej, ale ich kolejność w docelowym pliku będzie zależne od ich fizycznego położenia w pliku folderu na dysku.

Pole edycyjne "własny nagłówek" pozwala na dowolne dostosowywanie wyglądu nagłówka. Oprócz tekstu, czy różnego rodzaju szlaczków, wprowadzić można makra. Działa to podobnie to makr we wzorach listów, z tym, że tutaj nie ma z góry określonego zbioru dopuszczalnych makr. Każde makro pozwala wstawić wartość konkretnego nagłówka - od nazwy makra zależy, jakiego. Przykładowo, by wstawić nadawcę listu (zawartość pola "From:"), należy użyć makra $From;, aby wstawić temat (pole "Subject:") - makro $Subject;, i tak dalej. W przypadku braku konkretnego pola, makro zostanie jedynie usunięte z nagłówka eksportowanego listu.

Po kliknięciu przycisku "Eksportuj" rozpocznie się proces eksportowania wiadomości, którego postęp będzie widać na pasku postępu umieszczonym nad przyciskami, a który przerwać można, wciskając przycisk "Anuluj". Można też zminimalizować program, używając przycisku "Minimalizuj" (pojawi się po rozpoczęciu operacji).