Imprtowanie wiadomości

W chwili obecnej wykonywane jest importowanie wiadomości. W oknie postępu importu wyświetlają się następujące informacje o importowanym pliku:

... oraz informacje o całym procesie importu:

Podczas importowania program (o ile został tak ustawiony) będzie mógł automatycznie pobierać nowe wiadomości i nagłówki, inne operacje nie są dopuszczane. Możliwe jest natychmiastowe przerwanie importu: wystarczy kliknąć przycisk "Przerwij". Możliwe jest też zminimalizowanie programu - należy użyć przycisku "Minimalizuj".