Wybór użytkownika

To okno służy do ... wyboru użytkownika programu. Jeżeli nie założyłeś żadnych użytkowników programu, bez wahania kliknij przycisk "Nowy". W przeciwnym razie, wskaż programowi plik z danymi użytkownika (klikając na ikonie szarej teczuszki) i kliknij OK, lub dwukrotnie kliknij nazwę użytkownika na liście niżej. Przyciskiem "Usuń" możesz zlikwidować użytkownika z listy (uwaga: razem z jego danymi - jest to nieodwracalne!).