Komendy wywoływane z linii poleceń

Program Hellcore Mailer można uruchomić z poniższymi przełącznikami i komendami, by wywołać specjalne funkcje (przydatne przy pisaniu skryptów wsadowych), lub zmienić działanie programu. Przełączniki podaje się w oknie właściwości skrótu do programu, w linii poleceń, lub pliku wsadowym. Wielkość liter nie ma znaczenia. Komendę/przełącznik należy poprzedzić minusem "-", lub ukośnikiem "/". Niektóre przełączniki powinny znaleźć się w oknie konfiguracji programu, ale ze względu na ich specyficzne zastosowania, są dostępne jedynie z linii poleceń/skrótu.

Parametry dzielą się na kilka grup:

  1. Zaawansowana konfiguracja programu
  2. Automatyzacja operacji.
  3. Operacje

Zaawansowana konfiguracja programu:

Automatyzacja operacji

Operacje