Foldery Skompresowane

Hellcore Mailer posiada funkcję kompresji folderów w locie, używając bibliotek Zlib autorstwa Marka Adlera i Jean-Loup Gaily (http://www.zlib.org) oraz BZip2 autorstwa Juliana Sewarda (http://www.bzip.org). Użycie kompresji folderu pomaga zredukować użycie miejsca na dysku przez folder nawet o więcej niż połowę, za cenę nieco zmniejszonej wydajności operacji zapisu i odczytu wiadomości (w praktyce jednak, jest to niezauważalne). Foldery skompresowane są idealne, gdy na grupie czy liście dyskusyjnej notorycznie nie stosuje się do netykiety (odpisuje nad nie przyciętym cytatem), gdy wiadomości są dość obszerne (np. 10 i więcej kilobajtów czystego tekstu, bez załączników), lub wiadomości zawierają dobrze kompresujące się załączniki (np. dokumenty HTML czy duże, nie skompresowane bitmapy). Dodatkowo, foldery skompresowane są nieczytelne z poziomu Notatnika czy innego edytora tekstowego, więc można folder skompresować, by uniemożliwić dostęp do niego za pomocą programów innych niż HCM, bez konieczności pamiętania hasła do niego (folderu).

Foldery są kompresowane metodami - Zlib i BZip2. Zlib kompresuje szybciej (a niewielkie pliki lepiej) i dekompresuje zazwyczaj znacznie szybciej (i wymaga mniej pamięci RAM) niż BZip2, jednak większe pliki skompresowane za pomocą BZip2 zajmują zazwyczaj od o 1/10 do 1/2 mniej miejsca niż te same dane skompresowane za pomocą Zlib - dlatego też treści wiadomości, jako że są zazwyczaj krótkie (normalnie nie przekraczają kilkunastu KB), zawsze są kompresowane kompresorem Zlib, co gwarantuje optymalną wydajność (prędkość i stopień kompresji), natomiast załączniki są kompresowane kompresorem BZip2, Zlib lub wcale, w zależności od ustawień kompresji folderu (w ustawieniach folderu) i zawartości globalnej listy niekompresowalnych plików.

Folder skompresowany rozpoznaje się po ikonie dyskietki nałożonej na ikonę folderu.