Serwery alternatywne

Usenet jest siecią połączonych serwerów NNTP, które w pewnych okresach czasu wymieniają artykuły między sobą, jednakże może się zdarzyć coś nieprzewidzianego, i np. wiadomości z serwera X nie pojawiły się na serwerze Y, co w efekcie może sprawić, że użytkownik może nigdy ich nie zauważyć. Metodą walki z tym zjawiskiem jest użycie lokalnego serwera, który stanowi "syntezator" kilku serwerów News, a więc ma wszystkie wiadomości z tych serwerów, i docelowemu klientowi udostępnia wszystkie - bez powtórzeń. Inną metodą jest użycie funkcji serwerów alternatywnych.

Działanie serwerów alternatywnych jest banalne: program, po pobraniu wszystkich wiadomości z serwera głównego, łączy się z kolejnym serwerem News, i sprawdza, czy zawiera on jakieś dodatkowe wiadomości, a jeśli tak, to pobiera je. Pobieranie z serwerów alternatywnych kończy się po rozłączeniu z ostatnim z serwerów. Działa to tylko i wyłącznie przy hurtowym pobieraniu wiadomości, tj. nie działa przy pobieraniu nagłówków podczas pracy z czytnikiem online, i może wydłużyć proces pobierania, nawet znacząco, jeśli serwer jest wolny.

Ustawienie serwerów alternatywnych jest możliwe na poziomie serwera, tj. określenie w ustawieniach serwera NNTP. Nie jest możliwe ustalenie serwerów alternatywnych na poziomie grup.