Blokowanie dostępu do danych

Hellcore Mailer ma fizyczną możliwość zablokowania dostępu do danych użytkownika w ten sposób, że nie będzie można uruchomić programu z użyciem tych danych bez podania prawidłowego hasła. Można w ten sposób zabezpieczyć się przed ściąganiem czy wysyłaniem poczty/artykułów przez osoby niepowołane (co czasem jest też wadą), dostępem się do elementów podręcznej listy przez niepowołane osoby, czy po prostu przed uruchomieniem programu. Implementacja blokady uniemożliwia uruchomienie programu gdy podane zostanie błędne hasło i szyfruje konfigurację główną - utrata hasła spowoduje utratę dostępu do wszystkich danych użytkownika! Należy pamiętać, że tylko konfiguracja jest szyfrowana, więc jeżeli ktoś otworzy np. systemowym Notatnikiem któryś z plików z zawartością folderów, uzyska dostęp do wiadomości zachowanych w tym folderze. Jeżeli chcesz zabezpieczyć przed tym jeden lub kilka folderów, kliknij tutaj. Poza tym, doświadczony użytkownik programu może obejść tą blokadę, tak więc nie należy polegać na niej jako na "ostatniej linii obrony" przed ewentualnymi intruzami, należy wtedy pomyśleć o innych rozwiązaniach, np. zaszyfrowanych folderach czy pakietach typu Pretty Good Privacy, zawierających aplikację PGPDisk, szyfrującą i deszyfrujacą dane zawarte na dysku w czasie rzeczywistym.

Aby ustawić hasło użytkownika, z menu "Plik" wybierz polecenie "Zmień hasło użytkownika". Jeżeli użytkownik miał ustawione hasło, program zapyta najpierw o stare hasło. Następnie dwukrotnie (drugi raz celem potwierdzenia) zapyta o nowe hasło. Aby usunąć blokadę, należy pozostawić puste pole przy podawaniu nowego hasła, i kliknąć OK (kliknięcie Anuluj nie odniesie pożądanego efektu). Pamiętaj, że Odzyskanie hasła jest niemożliwe, i chociaż obejście blokady jest możliwe, to jednak nigdy bezstratne!