Okno pobierania wiadomości

W tym oknie widać, co program robi podczas pobierania wiadomości z kont pocztowych i serwerów news. Górne rozwijalne pole "Konto" pozwala wybrać, zawartość którego serwera/konta program ma wyświetlać w środkowym, największym polu. Obok znajdują się trzy przyciski służące do przechodzenia między kontami:

PrzyciskZnaczenie
+Przechodzi do następnego konta
-Przechodzi do poprzedniego konta
!Przechodzi do następnego konta, na którym można już dokonać preselekcji

Dolne pole zawiera informacje o stanie połączenia: ilość wiadomości na wszystkich kontach monitorowanych przez to okno, ilości wiadomości pobranych, oraz dla wybranego konta: prędkość przesyłu, i czas połączenia. Paski postępu umieszczone po prawej stronie informują o: górny - postępie całej operacji, dolny - o postępie pobierania obecnej wiadomości. Dwa niżej umieszczone przyciski ("Ściągaj") i ("Anuluj") służą - odpowiednio - do zakończenia procesu preselekcji i rozpoczęcia pobierania wiadomości, oraz do przedwczesnego zakończenia połączenia z serwerami i/lub zerwania ich natychmiast. Aby wcześniej zakończyć połączenia z serwerami, i nie pobierać po raz drugi już raz pobranych wiadomości, wystarczy raz kliknąć przycisk "Anuluj" i odpowiedzieć twierdząco na monit. Aby natychmiast zerwać połączenia (co może doprowadzić do sytuacji, że wiadomości "niby" skasowane, nie będą skasowane z serwera), należy powyższą czynność wykonać dwa razy.

Pole listy wiadomości informuje o tematach, nadawcach i rozmiarach listów znajdujących się na serwerze, i pozwala określić, czy wiadomość będzie pobrana i czy będzie usunięta z serwera, a po wskazaniu wiadomości myszką i utrzymaniu tam wskaźnika na 1-2 sekundy - wyświetlają się najważniejsze informacje z nagłówka: nadawca, temat, rozmiar, identyfikator wiadomości (message-id), rodzaj zawartości (Content-Type), data. Po dwukrotnym kliknięciu wyświetla się w osobnym oknie cały (kompletny) nagłówek, albo wiadomość (jeżeli została już pobrana). Dwukrotne kliknięcie może nie dać jakiegokolwiek efektu, jeśli program nie zdążył pobrać przynajmniej nagłówka wiadomości. Wiadomości są oznaczane kolorami - domyślne kolory (można je zmienić w konfiguracji) to:

Po prawej stronie znajdują się dwie kolumny pól do zaznaczania - lewa służy do zaznaczania wiadomości jako pobierane, prawa - jako wiadomości kasowane (jeśli obie kolumny są zaznaczone, to kasacja nastąpi natychmiast po bezbłędnym pobraniu i zapisaniu w folderze wiadomości). Można zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie z całej kolumny, klikając ją prawym przyciskiem myszy.

Pole listy ma własne menu podręczne, umożliwiające - oprócz wyświetlania nagłówka, zaznaczania do usunięcia i pobrania - także zakończenie/zerwanie połączenia tylko z aktywnym serwerem/kontem.