Wysyłanie poczty

Program Hellcore Mailer umożliwia wysyłanie poczty aż na trzy sposoby - hurtowo, za pomocą kolejki listów do wysłania, i pojedynczo, za pomocą polecenia "Wyślij teraz" dostępnego w edytorze listu oraz o ustalonej godzinie. Zależnie od sposobu dostępu do sieci, korzysta się z różnych metod - jeżeli dysponujemy jedynie połączeniem Dial-Up, znacznie taniej wypada korzystanie z kolejki listów, szczególnie, że program wysyła listy równolegle ze wszystkich kont, a nie szeregowo. Dzięki temu, można pisać listy będąc rozłączonym, a gdy uzyskamy połączenie, za pomocą polecenia "Wyślij niewysłane" można szybko wysłać wszystkie zakolejkowane wiadomości. Za pomocą polecenia "Wyślij z konta" można wysłać przesyłki tylko z konkretnego konta.

Jeżeli nie dysponuje się szybkim połączeniem stałym, można nieco przyspieszyć wysyłanie listów przez:

  1. Wysyłanie listów z wielu kont, a nie tylko jednego
  2. Wysyłanie niewielkich przesyłek z wolniejszych kont i większych z szybszych
  3. Włączenie sortowania przesyłek wg. rozmiaru rosnąco (co w połączeniu z pkt. 1 spowoduje nieco szybszy przepływ danych) (patrz Konfiguracja)
  4. Wysyłanie załączników w formacie yEnc.

Oprócz kolejki, można wiadomości wysyłać od razu po zakończeniu edycji, oraz opóźnić wysłanie wiadomości do żądanej pory żądanego dnia. Robi się to, wchodząc w ustawienia nagłówka pisanej wiadomości i ustawiając dzień i godzinę na zakładce "Opcje wysyłki". Należy pamiętać, że wiadomość zostanie wysłana dokładnie o podanej godzinie podanego dnia tylko wtedy, gdy program Hellcore Mailer będzie w tym momencie uruchomiony. W przeciwnym razie, gdy dana pora minie, program wyśle zaległe wiadomości przy pierwszej okazji. Wiadomości nie będą wysyłane, jeżeli program pracuje w trybie Offline. Uwaga: Wiadomości ustawione do wysłania o podanej godzinie podanego dnia muszą się znajdować w folderze "Niewysłane". W przeciwnym razie informacja o dacie i godzinie wysyłki ulegnie skasowaniu!