Pobieranie poczty

Program Hellcore Mailer umożliwia pobieranie poczty na dwa sposoby - standardowo, i z preselekcją. Różnica polega na tym, że przy preselekcji program najpierw pobiera nagłówki listów, a następnie umożliwia wybór przesyłek do pobrania, i/lub usunięcia z serwera. Należy jednak liczyć się z tym, że w przypadku nienajlepszej jakości połączenia i dużej ilości listów, może to znacznie wydłużyć czas operacji, i nawet gdy nawiedzają nas spamerzy, może się okazać, że jest to nieopłacalne (jednakże w razie czego zawsze można kliknąć przycisk "ściągaj" - rozpoczynając w ten sposób ściąganie wiadomości - przed ukończeniem pobierania nagłówków). Program nie musi ściągać dużych wiadomości - jeżeli od czasu do czasu otrzymujemy gigantyczne przesyłki, można odłożyć ich ściąganie, lub po zakończeniu pobierania wiadomości przełączyć się na tryb preselekcji - wszystkim sterują odpowiednie opcje w Konfiguracji. Aby rozpocząć pobieranie poczty, wybierz polecenie "Odbierz", "Odbierz z konta" lub "Preselekcja" z menu "Poczta". Aby włączyć/wyłączyć preselekcję dla konkretnego konta, we właściwościach konta, na zakładce "odbiór" odnajdź pole "Preselekcja", i ustaw ją wedle żądania.

Jeżeli dysponuje się wieloma kontami pocztowymi, program będzie pobierać z nich pocztę równolegle - tj. połączy się jednocześnie ze wszystkimi serwerami i ze wszystkich na raz będzie pobierać pocztę. W przypadku dużej ilości pozostawionej na serwerze poczty i łącza o niskiej przepustowości, powoduje to skrócenie czasu operacji nawet trzykrotnie. W przypadku pojedynczego konta, niestety, nie jest to możliwe - takie jest ograniczenie protokołu POP3. Jeżeli jest to problemem (np. częste błędy przekroczonego czasu oczekiwania, spowodowane "zakorkowaniem się" łącza odbiorcy), w oknie konfiguracji można ograniczyć liczbę jednoczesnych połączeń do określonej liczby, np. trzech.

W przypadku zerwania się połączenia z serwerem, program zawsze podejmuje próbę zapisu dostępnego lokalnie fragmentu ostatniej pobieranej wiadomości (jeśli pobrano większą część, umożliwia to chociaż częściowe zapoznanie się z jej treścią), oraz zapamiętuje, które wiadomości zostały pobrane poprawnie, by przy następnej próbie nie pobierać ich ponownie.

Zobacz też: okno pobierania wiadomości.