Importowanie książki adresowej z pliku CSV/TSV

Po wybraniu ww. opcji, pojawi się okno, umożliwiające wygodne dopasowanie pól w pliku .CSV/.TSV do pól programu. Jest to konieczne, ponieważ formaty CSV i TSV nie określają jednoznacznie, które pole co zawiera. Aby sprecyzować, jakie wartości odpowiadają którym polom programu, można przeglądać rekordy (wpisy) pliku, i przesuwać pola między sobą, za pomocą przeciągania ich myszą w górę i w dół. Po przeciągnięciu, pozostałe rekordy również zostaną odpowiednio zmodyfikowane.

Po kliknięciu OK, dane z pliku zostaną włączone do książki adresowej programu.