Książka adresowa

Program "Hellcore Mailer" posiada wbudowaną prostą w obsłudze książkę adresową. Służy ona do gromadzenia w folderach danych kontaktowych różnych osób. Oprócz możliwości podania podstawowych danych osobowych, daty urodzin i wprowadzenia komentarza, można dodatkowo dodać plik graficzny - o ile konfiguracja programu na to pozwala, grafika ta będzie wyświetlana nad listem, obok nagłówka. Można również wpisać alternatywne adresy e-mail używane przez tą osobę, oraz przypisać jej małą (16x16 pikseli) ikonkę, która będzie wyświetlana w spisie zawartości folderu w oknie książki.

Adresy można grupować za pomocą folderów - tutaj jednak nie mogą się zagnieżdżać (tj. folder nie może być zawarty w folderze). Oprócz tego, foldery można bardzo szybko filtrować, korzystając z pola edycyjnego i rozwijanego pola listy, umieszczonych na pasku narzędzi. Aby móc dodać adres, należy utworzyć przynajmniej jeden folder. Adresy można dowolnie przenosić między folderami, a także kopiować (przez przeciąganie myszą z wciśniętym klawiszem Shift), oraz modyfikować i usuwać. Można również sortować adresy za pomocą przycisków-nagłówków kolumn. Program umożliwia eksport i import danych kontaktowych z plików CSV, TSV, oraz pliku "Kontakty.txt" wygenerowanego przez program Gadu-Gadu. Dwukrotne kliknięcie myszą na pozycji spisu zawartości folderu spowoduje wyświetlenie okna edycji danych osobowych wybranej osoby, a dwukrotne kliknięcie z wciśniętym klawiszem CTRL - otworzenie edytora listu i zaadresowanie wiadomości do wybranych osób. Można również kliknąć dwukrotnie (z wciśniętym klawiszem CTRL) na nazwie folderu, by zaadresować nową wiadomość do wszystkich osób w folderze.

Okno książki adresowej wywoływane odpowiednim poleceniem z menu "Narzędzia", dzieli się na trzy części. Lewa strona to spis folderów, jakie zostały założone, prawa zawiera spis zawartości folderu, natomiast na dole znajduje się pasek stanu, który podaje informacje na temat wybranych adresów.