Menu kontekstowe ikony powiadamiania

Po zminimalizowaniu programu, zapisane zostają zmodyfikowane dane i program (w zależności od ustawień) pozostanie widoczny jako mała ikonka obok zegarka systemowego, albo jako przycisk na pasku zadań. Kliknięcie w ikonkę prawym przyciskiem myszy spowoduje wyświetlenie menu. Aby program przywrócić, należy wybrać pierwsze polecenie tego menu lub dwukrotnie kliknąć ikonę lewym przyciskiem myszy.

Oprócz opisanych wcześniej poleceń, na samym końcu znajduje się polecenie "Zwolnij trochę pamięci" - powoduje ono wyrzucenie wszystkich załadowanych bibliotek dodatkowych (biblioteki PCRE, biblioteki formatów graficznych i/lub podsystemu sieciowego Winsock), spisów nieużywanych folderów oraz faktyczne usunięcie z pamięci wszystkich zbędnych okien edytora wiadomości. W ten sposób można natychmiast zminimalizować użycie zasobów i pamięci przez program do minimum. Należy jednak pamiętać, że po wykonaniu tego polecenia, zwolnione biblioteki i indeksy muszą być ponownie wczytane.