Menu "Tekst" (podmenu "Popraw")

Menu to zawiera różnorodne polecenia do poprawiania ogólnego wyglądu tekstu, w tym do poprawiania źle zacytowanego tekstu. Po szczegółowe informacje na temat działania tych funkcji, skieruj się tutaj.