Menu "Tekst"

Menu zawiera zaawansowane polecenia do pracy z tekstem:

Wyrównanie

Polecenia są dostępne, gdy program ma zawijać tekst.

Wstaw

Popraw

Wielkość liter

Menu to zawiera polecenia do manipulowania wielkością liter zaznaczonego tekstu (lub całego tekstu, jeśli nic nie wybrano).

Konwersja

Przetłumacz makra

Przetwarza makra (jeśli jakieś są) w edytowanym liście. 

Sortuj

Sortuje zaznaczony fragment tekstu. Jeśli fragment jest już posortowany, program posortuje go, ale odwracając porządek sortowania.