Menu "Wiadomość"

Menu to zawiera polecenia odnoszące się do całej wiadomości: