Automatyczne kopie zapasowe

Częstym problemem w informatyce jest utrata danych. Przypadki są różne - czasem jest to awaria dysku twardego, systemu operacyjnego, infekcja, nieumyślne działanie użytkownika, czy też na przykład kradzież komputera. Prostym i bardzo skutecznym sposobem zapobiegania utraty ważnych wiadomości jest regularne korzystanie z wbudowanej w Hellcore Mailer funkcji tworzenia automatycznej kopii zapasowej.

Kompletna kopia, umożliwiająca pełne odtworzenie stanu danych z dnia i godziny jej tworzenia, może być wykonywana co określoną ilość dni, w momencie zamykania bądź podczas uruchamiania aplikacji. Kopie są tworzone w specjalnych plikach o rozszerzeniu ".hbk", nazwy plików są nadawane automatycznie wg poniższego wzorca:
<nazwa_użytkownika>-dd.mm.rrrr-ggmm.hbk
gdzie to nazwa użytkownika programu, dd - dzień z ew. wiodącym zerem, mm - miesiąc, rrrr - rok w formacie czterocyfrowym, ggmm - godzina i minuta tworzenia kopii w formacie dwucyfrowym. Po utworzeniu kopii nazwę pliku można - w razie potrzeby - zmienić, nie wpływa to na jej funkcjonowanie.

Ponieważ tworzenie kopii może zająć chwilę czasu, można wyłączyć kompresję plików (to tego celu używa się opcji "Nie kompresuj plików użytkowników" w konfiguracji, w kategorii "zaawansowane") by znacząco go skrócić - za cenę wyraźnie większych plików kopii. Można również ustawić czas, przez jaki program ma oczekiwać na kliknięcie przycisku "Anuluj" (lub przyciśnięcie klawisza ESC) zanim proces tworzenia kopii zostanie rozpoczęty. Kopie są tworzone we wskazanym przez użytkownika katalogu, natomiast możliwość określania co ile dni oraz w którym momencie pracy programu (przy uruchamianiu bądź przy zamykaniu) kopia jest tworzona, w połączeniu z możliwością wyłączania komputera po zakończeniu operacji, pozwala lepiej dopasować terminarz archiwizacji do swojego stylu pracy. Konfigurację kopii zapasowej przeprowadza się w konfiguracji, w kategorii "inne opcje".

Gdy zajdzie potrzeba odtworzenia danych z kopii zapasowej, wystarczy wejść do okna wyboru użytkownika, użyć przycisku "Przywróć" i wskazać plik z kopią.