Program pocztowy vs WWW-Poczta

Poniżej zamieszczam ograniczoną listę argumentów "za" i "przeciw" programowi pocztowemu i poczcie obsługiwanej przez przeglądarkę WWW. Po ich przeczytaniu, czytelnik sam powinien dojść do wniosku, co jest dla niego lepsze.

Interfejs WWW

ZA:

PRZECIW:

Offline Mailer

ZA:

PRZECIW: