Praca z wiadomościami

Wiadomości to Twoje e-maile, artykuły z grup dyskusyjnych, a także szkice (wiadomości, których redagowania nie ukończono) i szablony. Przechowuje się je w folderach. Menu Wiadomość zawiera wszystkie niezbędne polecenia służące do pracy z wiadomościami, a menu podręczne wiadomości (wywoływane prawym przyciskiem myszy) pozwala na szybki dostęp do najczęściej używanych poleceń. Oprócz tego, wiadomości można łatwo sortować: aby ustawić wiadomości według wskazanego klucza, należy kliknąć na nagłówku kolumny, wg. której chcemy sortować. Następne kliknięcie w tą samą kolumnę odwróci porządek sortowania. Można również, klikając pierwszą od lewej kolumnę, włączyć (i wyłączyć) widok drzew wątków. Aby przenieść wiadomość (lub kilka wiadomości) do innego folderu, należy ją (je) zaznaczyć, i tak jak ikony na pulpicie "wciągnąć" do docelowego folderu. Aby skopiować wiadomości, należy przeciągnąć wiadomości do docelowego folderu, ale przed upuszczeniem (a po rozpoczęciu przeciągania) należy nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL. Aby szybko utworzyć regułę filtrującą wiadomości od konkretnych osób, zamiast klawisza CTRL należy przytrzymać klawisz ALT. Wówczas zostanie otwarte okno edycji reguły filtra, umożliwiające dodanie reguły filtra automatycznie przenoszącego wiadomości od nadawców wybranych wiadomości do folderu docelowego.

Wiadomości mogą być flagowane, kolorowane i oznaczane jako przeczytane (lub nieprzeczytane). Wiadomości w wątkach mogą być oznaczane jako śledzone, tzn. gdy w wątku rozpoczynającym się od wybranej wiadomości pojawią się nowe wiadomości, ta wiadomość (i wszystkie następne w wątku) znajdą się na początku listy, bez względu na klucz sortowania. Wątki mogą być również ignorowane - jest to dokładne przeciwieństwo powyższego (wątki ignorowane "zlatują" na koniec listy, bez względu na porządek sortowania, a wiadomości w takich wątkach są automatycznie oznaczane jako przeczytane). Oprócz tego, program śledzi, co się z nimi dzieje, i zaznacza automatycznie, gdy je przekazujemy, odpisujemy ich autorom, modyfikujemy i wysyłamy. Nazywa się to Status Wiadomości. Słowny opis statusu wiadomości znajduje się w ostatniej kolumnie, ponadto zależnie od statusu wiadomość ma inną ikonę.

Specjalnym rodzajem wiadomości są wiadomości na grupach dyskusyjnych. Nie można ich usuwać z ich źródłowego miejsca, można co najwyżej stopniowo opróżniać lub filtrować. Ponadto próba przenoszenia wiadomości zawsze będzie kończyła się jej skopiowaniem. Wiadomości, których zachowany jest tylko i wyłącznie nagłówek, są oznaczane żółtym kółeczkiem w rogu ikony.