Praca z folderami

Foldery służą do magazynowania wiadomości, i innych folderów. Folder może zawierać praktycznie nieograniczoną* liczbę podfolderów i wiadomości. Z reguły wygodnie jest utworzyć odpowiednią strukturę folderów, tak by można było łatwo i szybko odnaleźć poszczególne wiadomości. Aby ułatwić sobie pracę, można tworzyć filtry, które automatycznie będą sortować pocztę wychodzącą i przychodzącą.

Program wyróżnia trzy rodzaje folderów - foldery systemowe (np. "Nadesłane" czy "Śmietnik"), których nie można usunąć, foldery zwykłe, które tworzy użytkownik, i foldery grup dyskusyjnych, do których nie można przenosić wiadomości ręcznie (folder wypełnia się wiadomościami podczas pobierania ich z serwera). Wszystkie foldery mogą być skompresowane i/lub zaszyfrowane - takie i normalne są traktowane identycznie - możliwa jest normalna praca z folderami zaszyfrowanymi i/lub skompresowanymi tak, jak ze zwykłymi. Foldery systemowe można poznać po niebieskiej teczuszce z małym obrazkiem w środku. Folder zaszyfrowany posiada nałożoną ikonkę kłódki, a folder zaszyfrowany, ale z zapamiętanym hasłem, ma nałożoną ikonę klucza. Folder skompresowany ma nałożoną ikonkę dyskietki. Dodatkowo, folderom można przypisywać własne ikony i wzory listów, oraz regulować częstotliwość i sposób sprzątania folderu. Jak to zrobić, dowiesz się tutaj.

Po założeniu nowego użytkownika, program tworzy sześć domyślnych folderów systemowych:

Menu Folder zawiera wszystkie polecenia związane z folderami, a najczęściej używane znajdują się w menu podręcznym folderu (wywoływanym przez kliknięcie prawym przyciskiem na wybranym folderze). Ponadto, można w bardzo łatwy sposób sortować foldery: aby przenieść folder do innego folderu (przy czym folder docelowy NIE może być podfolderem folderu źródłowego), wystarczy przeciągnąć go tak, jak ikonę na pulpicie Windows. Aby ustawić foldery w żądanej kolejności, należy zrobić to samo, trzymając wciśnięty klawisz Ctrl.

Porada: aby szybko usunąć zawartość folderu, wywołaj jego menu podręczne (prawym przyciskiem myszy), wskaż grupę "Sprzątanie" i wybierz polecenie "Opróżnij". Jest to znacznie szybsze niż zwykłe przenoszenie lub usuwanie wiadomości. Opróżnienie śmietnika (permanentne usunięcie wiadomości) wykonuje się w ten sam sposób, tyle, że na folderze "Śmietnik". Można również trzymać klawisz Shfit podczas wykonywania ww. operacji, by usunąć wiadomości bez przenoszenia ich do kosza.

* - Tak! Poza - oczywiście - dostępną przestrzenią na twardym dysku, nie ma jakichkolwiek praktycznych ograniczeń: w folderze może się znajdować maksymalnie ok. 134 milionów wiadomości zajmujących w sumie niewiele poniżej 128 terabajtów na twardym dysku (teoretycznie ok. 134, 217, 725 do 134, 217, 727 megabajtów) - bez względu na system operacyjny. Dodatkowo, mowa tutaj o wielkościach faktycznich (nie po zakodowaniu załączników do Base64/UUE!), tak więc dane zajmują o 1/3 mniej miejsca, i tyleż można dodatkowo wykorzystać - program, który zapisuje załączniki już zakodowane jako Base64, aby mógł dorównać możliwościom Hellcore Mailera, musiałby umożliwiać zapis folderu o wielkości dochodzącej do 170 TB.

Teoretycznie nawet na partycji FAT16 program bez problemu uniesie takie foldery - niestety, największy rozmiar partycji FAT16 wynosi zaledwie 2GB (oficjalnie 4GB, ale w praktyce tak duże partycje sprawiają temu systemowi spore problemy). Uwaga: Limit 134 mln wiadomości/128 TB danych dotyczy pojedynczego folderu, bez podfolderów. Co oznacza, że dziesięć folderów (folder główny i dziewięć podrzędnych) może zawierać w sumie do ok. 1 mld 340 mln wiadomości, i 1,25PB (pikobajta, 1PB=1024TB, 1,25PB=1280 TB) danych.