Konfiguracja grup dyskusyjnych

Po skonfigurowaniu serwera grup dyskusyjnych, można przystąpić do subskrybowania udostępnianych przez serwer grup. Służy do tego okno listy grup dyskusyjnych, wywoływane poleceniem z menu "Grupy Dyskusyjne" lub klawiszem G (należy wcześniej wybrać - z drzewa po lewej stronie - serwer lub jedną z grup dostępnych na serwerze). 

W górnej części tego okna znajduje się pole "Szybkie szukanie", służące do wyszukiwania grup po jej nazwie lub opisie, a rozwijane pole po prawo pozwala określić, w jaki sposób ma być przeprowadzane szukanie:

Pole wyboru "W opisie" służy do określania, czy operacje sortowania i wyszukiwania działają na nazwie grupy, czy jej opisie.

Po prawej stronie okna znajdują się następujące przyciski:

Aby grupę subskrybować lub desubskrybować, należy kliknąć lewym przyciskiem myszki kwadracik obok nazwy grupy, lub klawiszami kursora podświetlić grupę i nacisnąć spację. Zmieni to stan subskrypcji grupy.

Po wybraniu interesujących nas grup, można przejść do szczegółowej konfiguracji każdej z nich, wybierając je po kolei z drzewa folderów, i z menu "Grupy dyskusyjne" wybierając polecenie "Ustawienia grupy" (polecenie znajduje się również w menu podręcznym, wywoływanym przez prawy przycisk myszki).