Ustawienia obecnego widoku/Edycja widoku

To okno umożliwia edycję ustawień widoku. Opcje od góry do dołu: