Przenoszenie programu na inny komputer

Zasadniczo nie ma potrzeby wykonywania tej czynności nawet, jeśli chcemy mieć wszystkie wiadomości przy sobie (po to są pliki użytkowników, patrz opis menu Plik). Jeśli jednak chcesz przenieść katalog z programem mimo to, musisz wykonać jedną lub dwie czynności, w zależności od linii systemu operacyjnego:

Windows 95/98/ME:

Przenieś katalog z programem w nowe miejsce. Nic poza tym nie musisz robić.

Windows NT:

Jeśli przenosisz program do innego katalogu na tym samym komputerze, wystarczy samo przeniesienie katalogu (i nic więcej). Jeśli chcesz przenieść program - z danymi - na inny komputer, musisz jeszcze przenieść ustawienia użytkowników, które znajdują się w katalogu <dysk>\WinNT\Profiles\<nazwa użytkownika>\Applicaton Data\Hellcore Mailer.

Windows 2000, Windows XP:

Jeśli przenosisz program do innego katalogu na tym samym komputerze, wystarczy samo przeniesienie katalogu (i nic więcej). Jeśli chcesz przenieść program - z danymi - na inny komputer, musisz jeszcze przenieść ustawienia użytkowników, które znajdują się w katalogu <dysk>\Documents and Settings\<nazwa użytkownika>\Dane Aplikacji\Hellcore Mailer. Nazwa "Documents and Settings" może być zlokalizowana (np. "Dokumente und Einstellungen").

Windows Vista:

Jeśli przenosisz program do innego katalogu na tym samym komputerze, wystarczy samo przeniesienie katalogu (i nic więcej). Jeśli chcesz przenieść program - z danymi - na inny komputer, musisz jeszcze przenieść ustawienia użytkowników, które znajdują się w katalogu <dysk>\Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Roaming\Hellcore Mailer.

Uwaga: pomijając Windows 9X/ME, do katalogu zawierającego dane programu można dostać się w następujący prosty sposób:

  1. W menu Start wybrać polecenie Uruchom/Run
  2. Wpisać %appdata%\Hellcore Mailer (w przypadku Windows Vista - %appdata%\Roaming\Hellcore Mailer)
  3. Wcisnąć Enter.