Konfiguracja - Zaawansowane

Grupa "Bezpieczeństwo":

Grupa "Oznaczenie sygnatury (delimiter)"

Określa, jaki ciąg znaków ma być traktowany jako delimiter (rozdzielacz) sygnaturki. Domyślnie są to dwa minusy zakończone spacją, ale można zastosować inny ciąg, a także wyrażenie regularne PCRE, by wycinać sygnaturki już od np. pozdrowienia.

Grupa "Oznaczenie cytatu"

Określa, jakie znaki są traktowane za znaki cytowania. Ich ilość na początku wiersza określa głębię cytatu.

Uwaga: Jak wyżej, można tutaj zastosować wyrażenie regularne, by program rozpoznawał ciąg np. "PhD>" jako oznaczenie cytatu.

Grupa "Kompresja":

Grupa "Inne":

Grupa "Pomoc programu":

Ta grupa określa z jakiego systemu pomocy ekranowej chcesz korzystać. Możliwości są zależne od używanego systemu operacyjnego i dostępnych plików.