Konfiguracja - Pisanie wiadomości

Grupa "Wewnętrzny edytor listu":

Grupa "Zewnętrzny edytor listu".