Konfiguracja - Komunikacja

Tutaj można skonfigurować wszystko, co się wiąże z komunikacją programu z serwerami poczty i grup dyskusyjnych.

Globalne ustawienia POP3

Globalne ustawienia SMTP

Połączenia

Globalne Ustawienia NNTP

  • Firewall (Socks)

    Ta grupa pozwala ustawić własności Firewalla (Proxy) typu Socks, za którym stoi Twój komputer. Informacji o tym, co należy tu wpisać, możesz uzyskać od swojego dostawcy usług internetowych.