Konfiguracja - Inne Opcje

Opis opcji znajdujących się w tej kategorii:

Pozostałe opcje

Powiadamianie o nowych wiadomościach

Te opcje sterują zachowaniem programu w momencie nadejścia nowej poczty.

Kopia zapasowa

Te opcje sterują procesem tworzenia kopii zapasowych: