Konfiguracja - Wygląd

Tutaj można zmienić wygląd czcionek dla różnych partii tekstu (cytat o parzystej/nieparzystej głębi, normalny tekst, czcionka wewnętrznego edytora tekstowego), kolory różnych elementów, a także sposób wyświetlania wiadomości.

Grupa "Czcionki różnych partii treści wiadomości"

W tej grupie możliwe jest definiowanie formatowania tekstu na określonym poziomie cytatu. Wstępnie zdefiniowanych jest kilka poziomów, ale istnieje możliwość ich usuwania i dodawania. Modyfikację zapewnia przycisk "zmień".

Grupa "Kolory"

Grupa "Wygląd wiadomości"

Grupa "Wygląd wyróżnienia"

Rozwijane pole zawarte w tej grupie służy do określenia, jak mają być podświetlane wybrane elementy. Do wyboru są poziome i pionowe przejścia kolorów, oraz standard - bez cieniowania (zalecane dla słabszych komputerów lub trybów graficznych z mniejszą niż 16-tobitowa głębią kolorów).

Grupa "Kolory w oknie pobierania wiadomości"

W tym polu można określić, jakimi kolorami program ma wyróżniać (w oknie pobierania wiadomości) wiadomości już pobrane, właśnie pobierane, i oczekujące na jakąkolwiek akcję. Stan pola "Modyfikuj kolor tła" określa, czy klikając w przycisk obok konkretnego stanu modyfikuje się kolor czcionki, czy tła.

Grupa "Wyróżnianie ikon folderów"

Ta grupa zawiera kontrolki umożliwiające ustawienie własnego koloru folderów zawierających nieprzeczytane wiadomości.