Konfiguracja programu

Okno konfiguracji (wywoływane przez polecenie "Konfiguracja programu" z menu "Narzędzia") składa się z dwóch części, lewa zawiera listę kategorii opcji, prawa - właściwe dla wybranej kategorii opcje. Kategorie są następujące: