Okno wyboru obrazka

To okno umożliwia przypisanie danemu elementowi (folderowi, grupie dyskusyjnej, wpisowi w książce adresowej) własnego obrazka. Program zawiera przykładowe obrazki w pliku user_glyphs.bmp, ale możliwe jest wskazanie własnego pliku z obrazkami. Plik taki musi zawierać obrazki w rozmiarze 16 na 16 pikseli, użyta liczba kolorów nie ma znaczenia. Każdy obrazek musi być zapisany dwukrotnie - pierwszy obrazek jest elementem normalnym (nie wyróżnionym), następny - wyróżnionym. Obrazki muszą być ustawione w kolejności od lewej do prawej, od góry do dołu (tak będą odczytywane). Uwaga: program obsługuje na raz tylko jeden plik z obrazkami dodatkowymi.

Wybór pliku umożliwia pole edycyjne w górnej części okna, obrazka: środkowe pole z zawartością pliku (można użyć zarówno myszy, jak i klawiszy kursora, do wyboru pliku).