Ustawienia folderu

Okno ustawień folderu, wywoływane z menu podręcznego lub z menu "Folder", pozwala wybrać używane wzory nowo tworzonych wiadomości, reguły automatycznego czyszczenia folderu, a także - w przypadku grup dyskusyjnych - reguły pobierania wiadomości z grupy.

Zakładki są następujące: