Filtry

Filtry są bardzo przydatnym elementem większości obecnych programów pocztowych. Oprócz podstawowej ich funkcjonalności (usuwania niepotrzebnych wiadomości, np. od kogoś, kogo bardzo nie lubimy), pozwalają także automatycznie sortować nowo pobraną i wysyłaną pocztę, redukując ilość pracy związanej z zarządzaniem wiadomościami, i dowolnie ją oznaczać, a także automatyzować pewne operacje. Program Hellcore Mailer posiada przynajmniej dwie listy filtrów - globalną listę filtrów wiadomości przychodzących i wychodzących, i dodatkowo na każde konto pocztowe i serwer news przypada dodatkowa para filtrów wiadomości wychodzących i przychodzących. Filtry wiadomości wychodzących działają przy wysyłaniu wiadomości (i służą do przenoszenia wiadomości do odpowiednich folderów, np. przy wysyłaniu wiadomości do znajomych, by móc później wyświetlać wiadomości w drzewach wątków), a filtry wiadomości przychodzących - przy pobieraniu (przydatne przy usuwaniu spamu, automatycznym sortowaniu i wyróżnianiu wiadomości o specjalnym znaczeniu). Każdy filtr składa się z jednej lub kilku reguł, tzn. warunków, które muszą być spełnione, by filtr został aktywowany. Zależnie od ustawień filtra, reguły są łączone ze sobą spójnikiem logicznym "lub" (jeżeli wiadomość nie odpowiada jednej regule, ale odpowiada drugiej (z tego samego filtra), to cały filtr zadziała i akcja zdefiniowana w filtrze zostanie wykonana), albo spójnikiem "i" (zdefiniowana w filtrze akcja zostanie uaktywniona tylko i wyłącznie wtedy, gdy wiadomość pasuje do wszystkich reguł). Reguły mogą posiadać pod-reguły, tzn. na jedną regułę może się składać kilka reguł (pod-reguły także mogą posiadać pod-reguły). Dodatkowo, wiadomość można oznaczać za pomocą kilku filtrów, dzięki możliwości nie przerywania przetwarzania listy filtrów w momencie, gdy wiadomość pasuje do którejś (lub wszystkich) reguł w filtrze. Program nie posiada ograniczenia ilości reguł i ilości oraz stopnia zagnieżdżenia pod-reguł, jednakże przesadna ich liczba może skutecznie zaciemnić obraz (i łatwo będzie można zgubić się wśród nich), oraz wyraźnie spowolnić proces filtrowania. Do usuwania wiadomości od konkretnych nadawców (filtrowanie po adresie e-mail, lub polu "From"), należy wykorzystać czarne listy.

Filtry mogą początkowo wydać się wręcz "magiczne" i niezrozumiałe dla szarego człowieka, ale wystarczy się rozejrzeć po edytorze filtra by zrozumieć ich działanie - bo warto je zakładać. Zysk czasu, jaki one mogą przynieść,  jest naprawdę duży. Jeżeli nie stosowałeś filtrów do tej pory, lub zmieniłeś ich ustawienia, możesz wykorzystać funkcję "Przefiltruj" z menu "Folder" - program "zaaplikuje" filtry na każdą wiadomość z folderu, wykonując za Ciebie robotę związaną z sortowaniem.

Aby uzyskać szczegółowe informacje nt. działania filtrów, kliknij jeden z poniższych tematów: