Wyszukiwanie XPAT

Wyszukiwanie XPAT to rzadko spotykana zdolność do wykorzystywania ogólnie przyjętego polecenia serwera News ("XPAT") do wyszukiwania wiadomości. Dzięki temu poleceniu, można otrzymać bezpośrednio od serwera wiadomości spełniające żądane kryteria. W ten sposób można np. znaleźć konkretny wątek i pobrać go, bez pobierania wszystkich wiadomości - ta zakładka umożliwia przeprowadzenie właśnie takiego wyszukiwania. Dodatkowo, można stosować typowe symbole wieloznaczne (? i *), ponieważ polecenie XPAT przyjmuje jako parametr ciąg określony tzw. Unixowym WildMat'em (specjalnym rodzajem wyrażenia regularnego).