Szukaj w folderach

Po kliknięciu polecenia "Szukaj wśród wiadomości" w menu "Szukaj", pojawi się okno wyszukiwarki wiadomości. Oto opis opcji na zakładce "Szukaj w folderach": (kliknij tutaj by przejść do informacji o zakładce "Wyszukiwanie XPAT")

Pasek stanu, widoczny przy dolnej krawędzi okna, informuje o postępie wyszukiwania lub efektach operacji. W trakcie wyszukiwania, panele informują o (od lewej do prawej):

Po wykonaniu operacji, pierwszy panel informuje, ile znaleziono wiadomości i w jakim czasie.

W środkowej części okna znajduje się lista znalezionych wiadomości. Każdą wiadomość można kliknąć dwukrotnie, by wyświetlić w nowym oknie, lub jednokrotnie, by wyświetlić w głównym oknie programu. Ponadto można je przenosić z tego okna do wybranego folderu w drzewie folderów w głównym oknie oraz panelu załączników w oknie edytora wiadomości (celem jej załączenia do pisanej wiadomości).

Program umożliwia wyszukiwanie trzech rodzajów ciągów: prostych fraz, złożonych wyrażeń i wyrażeń regularnych: