Wysyłanie wiadomości na grupy dyskusyjne

Aby wysyłać wiadomości na grupy dyskusyjne, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Po ukończeniu pisania wiadomości, jeśli jesteś połączony z siecią, wciśnij Ctrl+Enter bądź z menu "Wiadomość" wybierz polecenie "Wyślij teraz" (lub - oczywiście - odpowiedni przycisk na pasku narzędziowym). Jeśli NIE jesteś połączony, ta metoda spowoduje wyświetlenie komunikatu błędu. W przypadku pracy offline, wybierz polecenie "Wyślij później", by zakolejkować pisaną wiadomość do wysyłki.

- Aby wysłać wiadomości zakolejkowane, z menu "Grupy dyskusyjne" wybierz polecenie "Wyślij zaległe wiadomości", bądź wciśnij klawisze Shift+F3.

- Aby wysłać wiadomość o ustalonej porze, z menu "Wiadomość" edytora wiadomości wybierz polecenie "Ustawienia" i przejdź na zakładkę "Opcje wysyłki", ustaw datę i godzinę wysyłki, zamknij okno klikając przycisk "Ok", a następnie zakolejkuj wiadomość do wysyłki.

- Jeśli nie chcesz wysyłać od razu wszystkich zakolejkowanych wiadomości, a tylko niektóre, przejdź do folderu "Niewysłane", wybierz te wiadomości, i z menu Poczta lub Grupy Dyskusyjne wybierz polecenie "Wyślij wybrane wiadomości".