Wysyłanie poczty

Aby wysyłać wiadomości pocztą, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Po ukończeniu pisania wiadomości, jeśli jesteś połączony z siecią, wciśnij Ctrl+Enter bądź z menu "Wiadomość" wybierz polecenie "Wyślij teraz" (lub - oczywiście - odpowiedni przycisk na pasku narzędziowym). Jeśli NIE jesteś połączony, ta metoda spowoduje wyświetlenie komunikatu błędu. W przypadku pracy offline, wybierz polecenie "Wyślij później" by zakolejkować pisaną wiadomość do wysyłki.

- Aby wysłać zakolejkowane wiadomości, z menu "Poczta" wybierz polecenie "Wyślij zaległe wiadomości", bądź wciśnij klawisze Shift+F2.

- Aby wysłać wiadomość o ustalonej porze, z menu "Wiadomość" edytora wiadomości wybierz polecenie "Ustawienia" i przejdź na zakładkę "Opcje wysyłki", ustaw datę i godzinę wysyłki, zamknij okno klikając przycisk "Ok", a następnie zakolejkuj wiadomość do wysyłki. Wiadomość zostanie wysłana o podanej porze pod warunkiem, że program Hellcore Mailer będzie uruchomiony.

- Jeżeli planujesz wysłać tą samą wiadomość do wielu adresatów i chcesz, aby każdy z adresatów widział na liście odbiorców tylko siebie, z menu "Wiadomość" edytora listów wybierz polecenie "Wyślij do każdego z osobna".

- Jeśli nie chcesz wysyłać od razu wszystkich zakolejkowanych wiadomości, przejdź do folderu "Niewysłane", wybierz wiadomości do wysłania i z menu Poczta lub Grupy Dyskusyjne wybierz polecenie "Wyślij wybrane wiadomości".