Pobieranie wiadomości z serwera news

Aby pobrać wiadomości z serwera grup dyskusyjnych (news; NNTP), wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Kliknij prawym przyciskiem myszy na żądanej grupie dyskusyjnej, i z wyświetlonego menu wybierz polecenie "Pobierz wiadomości"

- Z menu "Grupy dyskusyjne" wskaż pod-menu "Pobierz wiadomości", a następnie ich zakres (nowe, brakujące, itp), oraz zakres grup (aktualnie czytana, wszystkie na serwerze, wszystkie na serwerach).

W przypadku ww. czynności, jeśli program jeszcze tego nie robił w danej sesji, to spróbuje stwierdzić, czy są jakieś nowe grupy dyskusyjne na serwerze, i jeśli tak, to automatycznie uzupełni listę dostępnych grup (nie pobierze całej listy).

- Kliknij wiadomość, której nagłówek jest dostępny lokalnie. Ta metoda zadziała jedynie, jeżeli w oknie konfiguracji włączono zachowywanie treści wiadomości.