Pobieranie wiadomości z serwera pocztowego

Aby pobrać wiadomości z konta pocztowego (POP3), wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Kliknij przycisk "Odbierz pocztę" na pasku przycisków, by pobrać wszystkie wiadomości ze wszystkich kont

- Kliknij strzałkę obok ww. przycisku, by wyświetlić listę kont i wybrać konkretne konto, z którego będą pobierane wiadomości

- Z menu "Poczta" wybierz polecenie "Pobierz wiadomości"

- Wciśnij klawisz F2

- Z menu "Poczta" wybierz polecenie "Pobierz wiadomości z konta", by wyświetlić okno, w którym będzie możliwe wybranie kilku konkretnych kont (za pomocą kliknięć na nazwach z wciśniętym klawiszem CTRL)

- Z menu "Poczta" wybierz polecenie "Preselekcja", by rozpocząć proces preselekcji.