Adresowanie wiadomości

W tym oknie dokonuje się wyboru adresatów listu. Rozwijane pole w górnej części okna umożliwia wybór folderu z książki adresowej, lub serwera news. Po dokonaniu wyboru, w lewym oknie wyświetli się zawartość folderu lub subskrybowane na wybranym serwerze grupy. Jeżeli któryś z wpisów zawiera więcej niż jeden adres e-mail, zostaną wyświetlone wszystkie jednocześnie. W prawym oknie znajduje się obecna lista odbiorców wiadomości. Aby dodać odbiorcę do tej listy, należy albo wybrać jednego odbiorcę z lewego okna, lub kilku, trzymając wciśnięty klawisz CTRL, i klikając ich (można również kliknąć dwukrotnie, by szybko wybrać wszystkich), a następnie kliknąć przycisk odpowiadający rodzajowi odbiorcy ("Do:", "CC:", "BCC:"), lub określający, czy jest to grupa, czy przekierowanie ("Grupa:", lub "Fut:"). Odbiorców/grupy można usunąć z listy po prawo, klikając przycisk "Usuń". Powyższe operacje można również wykonać, przeciągając pozycje między oknami.

Zatwierdzenie zmian następuje po kliknięciu "OK", zaniechanie - po kliknięciu "Anuluj".