Konfiguracja kont pocztowych i news

Przed rozpoczęciem pracy z programem, konieczne jest poprawne skonfigurowanie kont pocztowych i/lub serwerów grup dyskusyjnych. Okno konfiguracji kont pocztowych i serwerów grup można wywołać, wybierając polecenie "Kontal Mail/News" z menu "Opcje".

Aby dodać konto e-mail do programu, należy kliknąć przycisk "Dodaj", znajdujący się po prawej stronie, i wybrać POP3 bądź NNTP. Aby zlikwidować konto/serwer, należy je zaznaczyć, i kliknąć "Usuń". Modyfikację danych konta/serwera umożliwia przycisk "Zmień". Przycisk "Domyślne" służy do ustawienia wybranego konta pocztowego jako domyślne (tzn. przy tworzeniu nowych listów, domyślnie wybranym kontem będzie właśnie konto domyślne). Przycisk "Importuj" umożliwia zaimportowanie danych (w tym kont i serwerów) z innych programów (zobacz też - Import wiadomości). Przycisk "Zamknij" zamyka okno.

Kliknięcie "Dodaj POP3" (lub "Zmień", gdy wybrane jest konto pocztowe), otwiera okno z danymi konta, składające się z czterech zakładek:

Po kliknięciu "Dodaj NNTP" (lub "Zmień", mając zaznaczony serwer grup dyskusyjnych), wyświetla się podobne okno - znaczenie opcji jest identyczne.