Klawiszologia edytora

Przesuwanie kursora po tekście

Operacja(e)Klawisz(e)
Góra, dół, lewo,prawostrzałki
Jedno słowo w lewo/prawoCtrl+Lewo/Prawo
Początek/koniec liniiHome/End
Początek/Koniec widocznej części tekstuCtrl+Home/End

Wybór (zaznaczanie) tekstu

Operacja(e)Klawisz(e)
Zaznaczenie tekstu nad,pod, na lewo i prawo od kursoraShift+strzałki
Zaznaczenie wyrazu na lewo/prawo od kursoraCtrl+Shift+Lewo/Prawo
Wybranie wszystkiego do początku liniiShift+Home
Wybranie wszystkiego do końca liniiShift+End
Wybranie wszystkiego do początka/końca widocznej części tekstuCtrl+Shift+Home/End
Zaznaczenie całego tekstuCtrl+A
Zaznaczenie cytatu o głębi równej lub większej od tej, gdzie jest kursorCtrl+M

Przełączniki

Operacja(e)Klawisz(e)
Tryb wybierania "liniami"Shift+Ctrl+L
Tryb wybierania "kolumnami"Shift+Ctrl+C
Standardowy tryb wybieraniaShift+Ctrl+N
Tryb nadpisywaniaINS

Praca z tekstem

Operacja(e)Klawisz(e)
Skopiuj zaznaczenieCtrl+C
Wytnij zaznaczenieCtrl+X
Wklej tekstCtrl+V
Wklej tekst jako cytatCtrl+Shift+V
Usuń znak za kursorem/zaznaczenieDEL
Usuń znak przed kursorem/zaznaczenieBackspace
Usuń słowoCtrl+T
Usuń słowo przed kursoremCtrl+Backspace
Usuń linięCtrl+Y
Utwórz znacznik 0-9Shift+Ctrl+0-9
Przejdź do znacznika 0-9Ctrl+0-9
Zwiększ wcięcie zaznaczonego blokuShift+Ctrl+I
Zmniejsz wcięcie zaznaczonego blokuShift+Ctrl+U
Przesuwanie widoku w górę/dółCtrl+Góra/Dół
Cofnięcie ostatniej operacjiCtrl+Z
Ponowienie cofniętej operacjiCtrl+Shift+Z
WyszukiwanieCtrl+F
ZastępowanieCtrl+R
Ponowienie zastąpienia/wyszukiwaniaF3
Zaszyfrowanie tekstu metodą ROT-13Ctrl+O
Wstawienie bloku tekstu z plikuCtrl+Insert
Wstawienie bloku tekstu z pliku jako cytatCtrl+Shift+Insert
Wstawienie datyF5

Wyrównanie tekstu...

Operacja(e)Klawisz(e)
.. do lewego marginesuF7
.. na środek między marginesyF8
.. do prawego marginesuF9
.. do obu marginesówF10

Operacje na wiadomości

Operacja(e)Klawisz(e)
Zapisanie jako szkicCtrl+D
Zapisanie jako wzórCtrl+T
Zapisanie jako plik TXTCtrl+S
Zakolejkowanie do wysyłkiCtrl+Enter
Natychmiastowe wysłanie wiadomościCtrl+N
Dodanie załącznikaCtrl+=
Usunięcie załącznikaCtrl+- (minus)