Okno aktywnych połączeń

W oknie tym wyświetla się, w formie tabeli, lista aktualnie realizowanych połączeń ze zdalnymi serwerami. Poszczególne kolumny oznaczają (od lewej do prawej):

Dwukrotne kliknięcie na połączeniu powoduje natychmiastowe zerwanie go. Jest to przydatne, gdy jakieś połączenie "zawiesiło się", a chcemy je szybko zamknąć.