Praca z zewnętrznym edytorem

Program umożliwia tworzenie korespondencji używając zewnętrznego edytora. Aby ustawić zewnętrzny edytor, przejdź do okna konfiguracji i kliknij kategorię "Pisanie wiadomości". Tam zaznacz pole obok "Użyj zewnętrznego edytora" i w pustym polu po prawo wpisz nazwę pliku wykonywalnego programu-edytora (możesz posłużyć się kliknięciem w ikonę teczki, by wygodnie wybrać plik), np. C:\Windows\notepad.exe.

Po uruchomieniu zewnętrznego edytora można normalnie pracować na treści listu. Należy pamiętać, że dopiero ZAPIS zmian w edytorze pozwoli na zapisanie listu w folderze programu Hellcore Mailer, tak więc by zaniechać zmiany, należy opuścić edytor, nie zapisując zmian. Pod pojęciem "opuścić" rozumie się tutaj całkowite wyjście z programu edytora, a nie zminimalizowanie do przycisku na pasku zadań, ikony obok zegarka systemowego, czy zamknięcie samego okna dokumentu. Program spodziewa się, że treść "wróci" do niego w takim samym kodowaniu, w jakim została podana edytorowi. Niedopuszczalne są zatem różne konwersje (np. na UTF-16). W zasadzie każdy, nawet średnio poważny edytor potrafi odczytywać tekst zapisany w kodowaniu UTF-8 i w związku z tym, nie powinno się wyłączać opcji aktywującej zapis tekstu dla edytora w tym kodowaniu.

Nie ma możliwości edycji nagłówków za pomocą zewnętrznego edytora (należy wykorzystać wewnętrzny edytor), i załączanie plików (tj. wklejanie już zakodowanego załącznika do treści w zewnętrznym edytorze) spowoduje potraktowanie ich jako fragment treści, a nie załącznik (w przypadku kodowań typu UUE czy BtoA, taki załącznik może być rozpoznany przez odbiorcę wiadomości, ale nie zostanie rozpoznany przez nadawcę, tj. Ciebie).