Czarne listy

Hellcore Mailer udostępnia swoim użytkownikom wspaniałą funkcję - Czarne listy. Działanie ich jest zbliżone do filtrów z akcją "Usuń bezpowrotnie" z tą różnicą, że zwykłe, statyczne, proste filtry typu "jeśli nadawca to/zawiera" w praktyce są za wolne, by filtrować pocztę z użyciem ogromnych (ponad tysiąc pozycji) list nadawców uznanych za niechcianych i zajmują znacznie więcej pamięci operacyjnej. Testy przeprowadzone na komputerze z procesorem Pentium 120MHz i 32 megabajtami pamięci operacyjnej wykazały, że standardowe filtry (ok. 20 tysięcy wpisów) przefiltrowały 10 tysięcy listów w czasie ok. pięciu minut, natomiast filtrowanie tej samej porcji wiadomości czarną listą zawierajacą 50 tysięcy wpisów zajęło niecałe cztery sekundy - że jest to ogromna moc przerobowa widać, gdy sobie uświadomimy, ilukrotnie szybsze były czarne listy: około 75x (siedemdziesięciopięciokrotnie!).

Czarna lista to zwykły plik tekstowy, zawierający pełne adresy nadawców lub domeny (rodzaju zawartości nie można mieszać, tzn. nie można użyć jednego pliku do filtrowania np. po nadawcach i domenach, chyba, że używając dwóch wpisów wskazujących jeden plik). Należy pamiętać, że wielkość liter ma znaczenie. Aby dodać czarną listę do programu, wykorzystaj polecenie "Dodaj" z okna wywołanego przez polecenie "Czarne listy" z menu "Opcje/Ustawienia". W oknie edycji wpisu czarnej listy można określić plik listy, jego rodzaj i podpiąć dowolny licznik, celem prowadzenia statystyki działalności programu.

Zmiany do czarnych list można wprowadzać nawet, gdy program jest już uruchomiony. Po zapisaniu pliku na dysku i przełączeniu się na program Hellcore Mailer, zostanie on automatycznie przeładowany.

Uwaga: Program - w celu uzyskania największej możliwej szybkości filtrowania - sortuje zawartość pliku alfabetycznie, usuwa powielone wpisy i zapisuje już posortowany plik na nowo.